deyimlerimiz.com

Her gün papaz pilav yemez deyimi:

Her gün papaz pilav yemez deyiminin anlamı ve açıklaması

"Hep aynı şeyler yapmak mümkün olmayabilir, her zaman fırsatlar el geçmez." anlamında kullanılır.
"Bugün ucuz bir şey bulamadım, her gün papaz pilav yemez sonuçta."
"Her gün papaz pilav yemez diyerek, tüm çocukları iş başına çağırdı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.