deyimlerimiz.com

Her şeye baş sallamak deyimi:

Her şeye baş sallamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Karşısındakinin her sözünü uygun bulur görünmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.