deyimlerimiz.com

Herhangi bir şeye ... süsü vermek deyimi:

Herhangi bir şeye ... süsü vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gerçeğe aykırı olarak kendisinde veya herhangi bir şeyde üstün bir nitelik ve değer varmış gibi göstermek.
"Boş bir kutuya bomba süsü verip, insanları tedirgin etmişlerdi."
"Olaya kaza süsü verip polisi kandırmaya çalışmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.