deyimlerimiz.com

Herhangi bir şeyi şekle koymak deyimi:

Herhangi bir şeyi şekle koymak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Uygun bir biçime girmesini sağlamak.
"Artık bu sınıfı bir şekle koyma zamanı geldi."

2. Herhangi bir biçimde sonuca ulaştırmak.
"Bu hafta sonu işi belli bir şekle koyarız diye düşünüyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.