deyimlerimiz.com

Herhangi bir şeyi şekle sokmak deyimi:

Herhangi bir şeyi şekle sokmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Uygun bir biçime girmesini sağlamak.
"Artık bu sınıfı bir şekle sokma zamanı geldi."

2. Herhangi bir biçimde sonuca ulaştırmak.
"Bu hafta sonu işi belli bir şekle sokarız diye düşünüyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.