deyimlerimiz.com

Herkese şapır şupur da bize gelince yarabbi şükür mü? deyimi:

Herkese şapır şupur da bize gelince yarabbi şükür mü? deyiminin anlamı ve açıklaması

Başkalarına bolca verdiğiniz şeyi benden niçin esirgiyorsunuz? anlamında söylenir.
"Bana yok diyorsunuz. Herkese şapır şupur da bize gelince yarabbi şükür mü?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.