deyimlerimiz.com

Hesaba kitaba gelmemek deyimi:

Hesaba kitaba gelmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sınırsız olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.