deyimlerimiz.com

Heyeti İçtimaiye deyimi:

Heyeti İçtimaiye deyiminin anlamı ve açıklaması

Sosyal topluluk, millet.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.