deyimlerimiz.com

Hırs basmak deyimi:

Hırs basmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hırslı duruma gelmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.