deyimlerimiz.com

Hırtlambası çıkmak deyimi:

Hırtlambası çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Perişan bir biçimde giyinmiş olmak.

2. Eşya, çok eskiyip dökülür durumda olmak: Koltukların hırtlambası çıktı.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.