deyimlerimiz.com

Hizmeti dokunmak deyimi:

Hizmeti dokunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Görevde bulunmak, iş yapmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.