deyimlerimiz.com

Hoş geldin deyimi:

Hoş geldin deyiminin anlamı ve açıklaması

Gelen kişiye söylenen bir nezaket sözü.
"Hoş geldin diyerek beni kapıda karşıladı."
"Bir hoş geldin demek yok mu babaya!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.