deyimlerimiz.com

Hükmü olmamak deyimi:

Hükmü olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Önemi, geçerliliği, etkisi bulunmamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.