deyimlerimiz.com

Hürriyeti seçmek deyimi:

Hürriyeti seçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Baskıdan kurtulmak ve özgür yaşamak için davranışta bulunmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.