deyimlerimiz.com

İç yükümü deyimi:

İç yükümü deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılan bir iyilik dolayısıyla yapana karşı duyulan borç duygusu, minnettarlık.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.