deyimlerimiz.com

İçeride olmak deyimi:

İçeride olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir işte, alışverişte zarara uğramak, borçlanmış olmak.
"Bu alışverişten ne kadar içeride olduğumuzu bilmiyorum."

2. Hapishaneye girmek.
"Bir yıldır içeride olduğunu biliyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.