deyimlerimiz.com

İçi kağşamak deyimi:

İçi kağşamak deyiminin anlamı ve açıklaması

İsteksiz ve gönülsüz olmak.
"Onunla konuşmak konusunda içim kağşıyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.