deyimlerimiz.com

İçinden doğmak deyimi:

İçinden doğmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birdenbire arzu edivermek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.