deyimlerimiz.com

İçine kuşku çökmek deyimi:

İçine kuşku çökmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İçten içe şüphesi yoğunlaşmak.
"Gizli gizli telefon konuşmalarını fark edince içine kuşku çöktü."
"Aşırı miktarda parayı görünce içine kuşku çökmüş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.