deyimlerimiz.com

İfrata kaçmak deyimi:

İfrata kaçmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok ileri gitmek, aşırı davranmak.
"Böyle konuşarak ifrata kaçma."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.