deyimlerimiz.com

İhtiyat kaydı ile deyimi:

İhtiyat kaydı ile deyiminin anlamı ve açıklaması

Doğruluğu şüpheli görülerek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.