deyimlerimiz.com

İhtiyatlı bulunmak deyimi:

İhtiyatlı bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Beklenmedik sonuçlara karşı hazırlıklı olmak.
"Mahkemede hep ihtiyatlı bulunmak durumundayız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.