deyimlerimiz.com

İkbali sönmek deyimi:

İkbali sönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Daha önce iyi olan durumu veya işi bozulmak.
"Bana yanlış yapanın, ikbalini söndürürüm."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.