deyimlerimiz.com

İki gözüm deyimi:

İki gözüm deyiminin anlamı ve açıklaması

Gönül okşayıcı bir söz olarak kullanılır.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.