deyimlerimiz.com

İki lakırtı etmek deyimi:

İki lakırtı etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Biraz söyleşmek, iki çift laf etmek.
"Rahat bırakırsanız iki lakırtı edeceğiz."
"Ben komşuya iki lakırtı etmeye gidiyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.