deyimlerimiz.com

İkisi de bir kapıya çıkar deyimi:

İkisi de bir kapıya çıkar deyiminin anlamı ve açıklaması

O da bu da aynı sonucu verir, anlamına gelir.
"Öyle de yapabilirsin, ama ikisi de aynı kapıya çıkar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.