deyimlerimiz.com

İleri almak deyimi:

İleri almak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Öne almak.
"Arabanızı biraz ileri alırsanız iyi olur."

2. Saati önceki vakte almak, öne ayarlamak.
"Saatini bugün ileri almayı unutma."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.