deyimlerimiz.com

İleri geri etmemek deyimi:

İleri geri etmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Uzun boylu tartışmamak, sorgu sual etmemek.
"İleri geri etmeden tüm borçlarını ödediler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.