deyimlerimiz.com

İleri geri söylemek deyimi:

İleri geri söylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yersiz, kırıcı, yaralayıcı biçimde konuşmak.
"İleri geri söyleyip insanları sinirlendiriyorsun."
"Babam ileri geri söylemeye başlayınca çıkıp gittim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.