deyimlerimiz.com

İleri varmak deyimi:

İleri varmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Söz ve davranışta ölçü dışına çıkmak; gereksiz, aşırı davranışta bulunmak ve haddi aşmak.
"O saygısız adamın daha fazla ileri varmasına fırsat verilmemelidir."
"Haklısınız, ancak fazla ileri varıyorsunuz."

2. İlerlemek, gelişmek.
"Firma olarak hedefimiz bugünden de ileri varmak."
"Teknolojiye yatırım yapan ülkelerin daha ileri vardığını görüyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.