deyimlerimiz.com

İliğini kemirmek deyimi:

İliğini kemirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çok etkilemek.
"Bu deprem hepimizin iliğini kemirdi."

2. Sömürmek.
"Sen bizim iliğimizi kemirmekten bıkmadın mı?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.