deyimlerimiz.com

İlmi ahlak deyimi:

İlmi ahlak deyiminin anlamı ve açıklaması

İnsanların bir topluluk içinde uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış kurallarını inceleyen bilim.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.