deyimlerimiz.com

İltiması olmak deyimi:

İltiması olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Arkası, kayırıcısı olmak.
"İltiması olmasa o koltukta bir gün bile oturamaz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.