deyimlerimiz.com

İmaret yapılmadan dilenciler dizildi deyimi:

İmaret yapılmadan dilenciler dizildi deyiminin anlamı ve açıklaması

Daha işe başlanmadan o işten çıkar sağlamak isteyen kimseler toplandı.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.