deyimlerimiz.com

İmdada erişmek deyimi:

İmdada erişmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok zor ve tehlikeli bir anda yardım etmek.
"Kaza yapan otomobildekilere imdada eriştik."
"Saldırıya uğrayan adama imdada mahalleli erişti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.