deyimlerimiz.com

İmeceye girmek deyimi:

İmeceye girmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İmece yoluyla yapılacak çalışmaya katılmak.
"Bugün imeceye girip, akşama kadar çalıştık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.