deyimlerimiz.com

İmza çakmak deyimi:

İmza çakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İmzalamak, imza etmek.
"Şuraya bir imza çak da işimiz bitsin."
"Nasıl da imza çakmış babam."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.