deyimlerimiz.com

İmzayı basmak deyimi:

İmzayı basmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İmzalamak, imza etmek.
"Bugün satın almak için imzayı basacağız."
"Müdür, bak nasıl da imzayı basmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.