deyimlerimiz.com

İnayet ola deyimi:

İnayet ola deyiminin anlamı ve açıklaması

Dilenciler için "Allah versin" anlamında kullanılır.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.