deyimlerimiz.com

İnhisara almak deyimi:

İnhisara almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Tekeline almak.
"Evrensel bir dini hiç kimse inhisara alamaz."
"Yayın politikasını bir kişi inhisara alamaz."
"Satışları birkaç marketin inhisara alması, bölgedeki asıl sorunun nedenidir."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.