deyimlerimiz.com

İptal olmak deyimi:

İptal olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir nedenle şaşırıp kalmak. Ne yapacağını bilememek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.