deyimlerimiz.com

İradenin emri deyimi:

İradenin emri deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey hakkında verilen kesin karar.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.