deyimlerimiz.com

İş başa düştü deyimi:

İş başa düştü deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendi işini başkasının hiç yardımı olmadan, kendi görmek zorunda kalmak.
"Bugün de iş başa düştü, işten yeni gelebildim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.