deyimlerimiz.com

İş çatallaşmak deyimi:

İş çatallaşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işin sonuca oluşması konusunda türlü güçlüklerle karşılaşmak, ya da çeşitli seçeneklerle yüz yüze gelmek, sonuca nasıl ulaştırılacağı bilinemez olmak.
"İş gittikçe çatallaşıyor, sen umursamıyorsun bile."
"İş çatallaşmaya başlayınca, kontrolü babama bıraktım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.