deyimlerimiz.com

İş düşmek deyimi:

İş düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapması gereken bir iş ortaya çıkmak.
"Bu konuda sana da iş düşüyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.