deyimlerimiz.com

İş vermek deyimi:

İş vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir kimseyi bir işle görevlendirmek.
"Öğretmenimiz bana da bir iş verdi."

2. Gönlü olduğunu gösterecek davranışlarda bulunmak, pas vermek.
"Sana iş vereceğinin sanmıyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.