deyimlerimiz.com

İsabet almak deyimi:

İsabet almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Vurulmak, yaralanmak: Düşman uçağı isabet aldı.
"İsabet alan helikopter son anda iniş yaptı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.