deyimlerimiz.com

İşaret vermek deyimi:

İşaret vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir araç kullanarak bir şeyi belli etmek.
"Hakem ofsayt işareti verdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.