deyimlerimiz.com

İşe odaklanmak deyimi:

İşe odaklanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dikkatini yaptığı işe yoğunlaştırmak.
"İşe odaklanmamız lazım, siparişlerin günü geldi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.