deyimlerimiz.com

İşi aksi gitmek deyimi:

İşi aksi gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İstenilen sonucu elde edememek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.